Hướng dẫn scan port với Zenmap

Nmap là một công cụ khá hữu ích dành cho người làm chuyên về ngành security. Nmap có khả năng quét các hệ...

Hướng dẫn bắt các traffic qua mạng (SMTP, HTTP, DHCP) bằng Wireshark

Wireshark là phần mềm chuyên dụng dùng để bắt và nghiên cứu các gói tin được di chuyển trong mạng. Nhờ những thông...

Chương 1: Tổng quan an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính

Các nội dung trình bày 1.Các nguyên tắc nền tảng của an ninh mạng 2.Các nguy cơ mất an ninh mạng 3.Các mục tiêu an ninh mạng 4.Giải...

An toàn bảo mật mạng (Network security)

NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính. Chương 2: Tấn công mạng máy tính. Chương 3:...