Triển khai Child Domain Controller trên Window Server 2012

Mô hình Các bước chính xây dựng Child Domain Controller (CDC) Bước 1. Đặt IP tĩnh cho máy chọn làm Child Domain Controller Bước 2. Xây dựng Child...

Triển khai Additional Domain Controller trên Window Server 2012

Mô hình Các bước thực hiện chính xây dựng Additional Domain Controller (ADC) Bước 1.Đặt IP cho máy ADC Bước 2.Nâng cấp Additional Domain Controller Chi tiết quá trình xây dựng Additional Domain...

Xây dựng Domain Controller trên nền Window server 2012

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn triển khai hệ thống mạng domain cho công ty. Bối cảnh: Công ty...

Giải thuật Dijkstra

Giải thuật Link-state Routing (Định tuyến theo trạng thái đường liên kết) thuộc nhóm các phương thức định tuyến được ứng dụng rộng rãi...

IPv4 (phần 2)

Addressing IPv4 hỗ trợ ba loại khác nhau của addressing modes: Unicast Addressing Mode: Trong chế độ này, dữ liệu chỉ được gửi đến một máy chủ...

Tìm hiểu về IPv4 (Phần 1)

Internet Protocol version 4 (IPv4) là phiên bản thứ tư trong sự phát triển của Internet Protocol (IP) và là phiên bản đầu tiên...

Hướng dẫn Public Mail Server trên TMG

Sau khi chúng ta làm quen với việc tạo rule cho các client có thể ra Net trên TMG. Nếu chưa biết bạn có thể...

Sử dụng lệnh TAR trong Linux

Lệnh tar, được viết tắt từ “tape archive”, thường được các quản trị viên hệ thống Linux/Unix sử dụng. Mục đích của lệnh tar...

Nâng cấp Windows 10 miễn phí

Microsoft đã công bố ngưng hỗ trợ người dùng Windows 7 và Windows 8/8.1 nâng cấp miễn phí lên Windows 10 kể từ ngày...

Hướng dẫn quản lý đa phương tiện trên Window 10

Window 10 cung cấp nhiều cách để làm việc với các tệp tin phương tiện (nhạc hay phim). Một số tính năng cần để...