Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

0
260

NỘI DUNG

 • Đặc điểm hệ truyền thông đa phương tiện trên mạng IP
 • Giới thiệu công nghệ truyền số liệu tốc độ cao
 • Các giao thức truyền thông đa phương tiện
 • Kỹ thuật truyền dòng dữ liệu đa phương tiện
 • Truyền đơn hướng, đa hướng (Unicast, Multicast)

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Giới thiệu Nguyên tắc các giao thức truyền dữ liệu đa phương tiện
 • Trình bày các giao thức thiết lập cuộc gọi,
 • Trình bày cách quản lý dữ liệu đa phương tiện

Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về

 • Nguyên tắc các giao thức truyền dữ liệu đa phương tiện.
 • Các giao thức streaming chuyên biệt
 • Các giao thức thiết lập cuộc gọi.
 • Cách quản lý dữ liệu đa phương tiện

Chi tiết Slide


Video (sẽ xem được các hiệu ứng)

Xem thêm:

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

Chương 3: Các chuẩn nén dữ liệu đa phương tiện

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

LEAVE A REPLY