Thêm/Xóa phần tử trên mảng một chiều

0
loading...

Trong các bài viết trước chúng ta đã làm quen với các kiến thức về mảng một chiều. Các bạn có thể xem lại các bài viết này ở link bên dưới. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm quen với thao tác, thêm, xóa phần tử trên mảng.

 1. Hướng dẫn Dev-C++ căn bản hoặc  Hướng dẫn Tạo Project Visual C++ trong Visual Studio 2012
 2. Lý thuyết Mảng một chiều
 3. Duyệt mảng một chiều
 4. Nhập xuất mảng một chiều

Hàm Thêm vào mảng một giá trị x tại vị trí vt (kiểm tra tính hợp lệ của vt)

 • Kiểm tra nếu k ∈[0, n] thì:
  • Dời các phần tử từ vị trí n-1 đến k lùi lại 1 vị trí.
  • Thêm x vào vị trí thứ k của mảng, tăng n thêm 1.

Hàm Xóa khỏi mảng một giá trị x

Để xóa một phần tử trong mảng ta phải Kiểm tra nếu x có tồn tại trong mảng thì:

 • Dời các phần tử sau x tới 1 vị trí.
 • Giảm n bớt 1.

 

loading...
SHARE
Chia sẽ để cùng phát triển

LEAVE A REPLY