Các bài toán cơ bản trong lập trình C# (Phần 02)

0

Tiếp tục với các ví dụ về toán học cơ bản ở phần 1, bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số ví dụ khác về toán học dành cho người mới làm quen với C#.

Chương trình C # để đếm số chữ số của một số nguyên

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C # để tính trung bình của các số được nhập

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C # để hiển thị tam giác hình thức

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

Đây là kết quả của chương trình C #:

LEAVE A REPLY