Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Microsoft Cognitive Services on Azure – Computer Vision

Hiểu một cách đơn giản, Microsoft Cognitive Services bao gồm một bộ các API ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông minh, cho phép lập trình...

Giải thuật Robinson – Bài tập (tt)

  Một số dạng bài tập minh họa cho giải thuật Robinson: Chúc các bạn thành công!

Thuật toán cây quyết định C4.5

Thuật toán cây quyết định Thuật toán cây quyết định cho ra kết quả là một tập luật của những dữ liệu huấn luyện có...

Giải thuật Độ hỗn loạn trung bình – Bài tập

Bài 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật. Sau khi test lấn 1, ta có bảng dữ liệu nhỏ hơn ...

Giải thuật ID3 – Bài tập

BÀI 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật. Giải Sau khi xây dựng cây, ta có thể rút ra các luật...

Thuật toán Quinlan – Bài tập (tiếp theo)

Để tiếp tục ví dụ cho giải thuật Quinlan. Ta làm một số ví dụ  sau: Bài 4: Dựa vào bảng mô tả, hãy rút...

Thuật toán Quinlan – Bài tập

Một số ví dụ áp dụng giải thuật Quinlan: Bài 1:  Giải Vector đặc trưng cho các thuộc tính: Thuộc tính: Màu tóc VTóc (vàng) = (T(vàng,cháy nắng),T(vàng, không...

Giải thuật Robinson – Bài tập

Một số bài tập ví dụ áp dụng giải thuật Robinson. Xem lại lý thuyết giải thuật Robinson Chúc các bạn thành công!

Các luật Logic cơ bản

Sau đây là các luật Logic cơ bản có thể giúp ta giải các bài toán liên quan đế Thuật giải RobinSon, Vương Hạo,.. ...

Giải thuật Vương Hạo – Bài tập

Để hiểu hơn về thuật toán Vương Hạo ứng dụng trong môn Trí tuệ nhân tạo, ta có thể làm một ví dụ nhỏ...