Proof of Work, Proof of Stake và các thuật ngữ cần biết trong BLOCKCHAIN

Blockchain là một cuốn sổ ghi chép mọi dữ liệu, giao dịch và bất cứ ai cũng có thể mở sổ ra xem tất...

BLOCKCHAIN và ứng dụng thực tế của nó?

Thời gian gần đây, cụm từ Blockchain được nhiều người nhắc đến. Những người hiểu blockchain là gì thì khát khao muốn biết nhiều...

Santander đưa ra ứng dụng Ripple-Powered ở 4 quốc gia

Ripple đã liên kết với tập đoàn Santander Group thông báo cho ra một ứng dụng di động. Ngân hàng đã thử nghiệm ứng dụng...