UI Và Navigation

UI Và Navigation Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ sửa lại UI mặc định của ứng dụng Web. Ta sẽ thêm một vài...

Tạo Data Access Layer

TẠO DATA ACCESS LAYER Trong bài này ta sẽ tạo, truy cập và nhận dữ liệu từ DB sử dụng Entity Framework (EF) Code First....

Tạo Project Win Forms

Trong phần này ta sẽ tạo và chạy project mặc định trong VS, cho ta tiếp cận với các tính năng của Asp.Net mà...

ASP.NET – Tìm hiểu ASP.NET 4.5 Web Forms

 ASP.NET - Chào mừng đến với hướng dẫn tìm hiểu ASP.NET Web Forms Asp.net - Trong loạt hướng dẫn này chúng ta sẽ từng bước...

ASP.NET MVC – CONTROLLER

Controller cơ bản là đơn vị trung tâm điều khiển các ứng dụng ASP.NET MVC. Nó là người đầu tiên nhận và tương tác...

ASP.NET MVC – Routing

Định tuyến là quá trình đưa ra một yêu cầu HTTP đến một bộ điều khiển, các chức năng của quá trình này được...

ASP.NET MVC – Life Cycle

Trong phần này chúng ta sẽ nói về vòng đời của HTTP khi gửi yêu câu qua mô hình MVC trong ASP.NET. Ví dụ, nền...

Tạo một ứng dụng Web đơn giản với ASP.NET MVC

Cài đặt môi trường cho ASP MVC Công cụ phát triển MVC bao gồm Visual Studio 2012 và các phiên bản sau này. Chúng ta ...

ASP.NET MVC Tutorial

ASP.NET MVC là một phần mềm mã nguồn mở của Microsoft. Nó là một framework phát triển web để tích hợp các tính năng...

Mã trạng thái HTTP trả về trong IIS (webserver)

Mã trạng thái HTTP trong IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 Khi bạn cố gắng truy nhập nội dung trên máy chủ đang chạy...
loading...