Chrome extension for download video on Facebook

Công dụng: Tải video bất kỳ trên Facebook. Hỗ trợ tải cả video ở các group private hoặc closed. Cách sử dụng: Đầu tiên, bạn truy...

[HTML cơ bản] Các thẻ định dạng chữ viết trong văn bản

Với một số người mới bắt đầu học web việc xây dựng nội dung của đoạn văn bản chắc chắn sẽ gặp phải những...
oktot.com

Responsive Web Design

“The control which designers know in the print medium, and often desire in the web medium, is simply a function of the limitation of...