Sửa lỗi kết quả sai khi chạy hàm dò tìm Vlookup

Ở bài viết trước oktot.com đã gởi đến các bạn Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel. Tuy nhiên...

Hướng dẫn in và tùy chỉnh môi trường làm việc trong Excel

In ấn Excel có các chế độ hiển thị là Nornal View, Page Layout, Page Break Preview, Full screen và Custom View. Để chọn chế...

Hướng dẫn sử dụng biểu đồ trong Excel

Biểu đồ (đồ thị) giúp trình bày số liệu bằng các hình ảnh trực quan, dễ quan sát, phân tích. Trong Excel 2010, biểu...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel

Cú pháp chung của nhóm hàm cơ sở dữ liệu: =Tên_hàm(database,field,criteria) Trong đó: Database: địa chỉ vùng cơ sở dữ liệu. Field: cột cần tính trong...

Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Excel

Khái niệm về cơ sở dữ liệu Trong Excel, cơ sở dữ liệu có dạng như một danh sách, ví dụ như danh sách nhân...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel

Nhóm hàm dò tìm Hàm VLOOKUP Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup) Chức năng: Dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên (bên trái) của...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm thời gian trong Excel

Tiếp nối các bài viết hướng dẫn sử dụng hàm trong Excel. Nay oktot.com gởi đến các bạn Nhóm hàm thời gian Hàm DATE ...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm luận lý và hàm xử lý chuỗi

Nhóm hàm luận lý Hàm AND Cú pháp: AND(logical1, logical2, ...) Chức năng: Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE, trả...

Hướng dẫn sử dụng hàm thống kê trong Excel

AVERAGE Cú pháp: AVERAGE(number1, number2, ...) Chức năng: Tính trung bình cộng các giá trị số. Ví dụ: AVERAGE(5, 6, 7) kết quả...

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm toán học trong Excel

Tiếp theo bài viết Làm quen với công thức và hàm trong Excel  nay oktot.com gởi đến các bạn  bài viết Hướng dẫn sử dụng...

Kết nối

636FansLike
18FollowersFollow
14FollowersFollow
6,970SubscribersSubscribe