Tags ASP.NET

Tag: ASP.NET

UI Và Navigation

UI Và Navigation Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ sửa lại UI mặc định của ứng dụng Web. Ta sẽ thêm một vài...

Tạo Data Access Layer

TẠO DATA ACCESS LAYER Trong bài này ta sẽ tạo, truy cập và nhận dữ liệu từ DB sử dụng Entity Framework (EF) Code First....

Tạo Project Win Forms

Trong phần này ta sẽ tạo và chạy project mặc định trong VS, cho ta tiếp cận với các tính năng của Asp.Net mà...

ASP.NET MVC – CONTROLLER

Controller cơ bản là đơn vị trung tâm điều khiển các ứng dụng ASP.NET MVC. Nó là người đầu tiên nhận và tương tác...

ASP.NET MVC – Routing

Định tuyến là quá trình đưa ra một yêu cầu HTTP đến một bộ điều khiển, các chức năng của quá trình này được...

ASP.NET MVC – Life Cycle

Trong phần này chúng ta sẽ nói về vòng đời của HTTP khi gửi yêu câu qua mô hình MVC trong ASP.NET. Ví dụ, nền...

Tạo một ứng dụng Web đơn giản với ASP.NET MVC

Cài đặt môi trường cho ASP MVC Công cụ phát triển MVC bao gồm Visual Studio 2012 và các phiên bản sau này. Chúng ta ...

Bài 4. Ví dụ đầu tiên

Trong bài trước ta đã học về Bài 3. Vòng đời của trang ASP.NET, bạn có thể xem lại bằng cách click vào link...

Bài 3. Vòng đời của trang ASP.NET

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của một trang ASP.NET, trước khi tìm hiểu bài bài chúng tôi khuyên...

Bài 2. Tạo trang ASP.NET đầu tiên

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ học Tạo trang ASP.NET đầu tiên Phân biệt các cửa số khác nhau trong Visual 1. Tạo trang...