Tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

1

Bài toán tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất là một bài toán kinh điển trong việc học lập trình, nó khá đơn giản tuy nhiên có nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ, đặc biệt là các bạn mới tiếp cận với lập trình. Hôm nay oktot sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết bài toán này.

Ví dụ: Ta có 2 số a và b, hay cho biết số nào lớn hơn ? kết quả này thì chắc ai cũng phải biết đúng không nào. Đó là đối với chúng ta, vậy máy tính thì sao ? cũng tương tự thôi, máy tính sẽ so sánh 2 con số này với nhau và trả về số lớn hơn.

Nếu (a>b)

            Max=a;

Ngược lại

            Max =b;

Code trong C/ C++ như sau

Nhập vào a=100, b=200;

Kết quả sẽ trả về max=200

Chương trình hoàn chỉnh

Kết quả sẽ trả về max=200

Thuật toán lấy giá trị lớn nhất trong mảng

max=a[0];

Duyệt với i=1..n-1

    Nếu (max<a[i])

            max=a[i];

Trả về max;

 Code trong C/C++

vd: mảng a có 5 phần tử giá trị tương ứng {3,7,1,9,2}

Max sẽ là: 9

Thuật toán lấy giá trị Nhỏ nhất trong mảng

min=a[0];

Duyệt với i=1..n-1

    Nếu (min>a[i])

            min=a[i];

Trả về min;

 Code trong C/C++

vd: mảng a có 5 phần tử giá trị tương ứng {3,7,1,9,2}

Min sẽ là: 1

Chương trình không sử dụng hàm tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

Chúc các bạn thành công.

nord_crypto_728_90_oktot

1 COMMENT

LEAVE A REPLY